HMI WECON

HMI WECON
HMI WECON có các dòng : LEVI VÀ PI 
Trong thời gian tới các dòng HMI WECON dòng Levi  được chuyển sang sử dung là PI thay thế (phần mềm Convert chương trình từ HMI LEVI sang PI)
 
Dòng HMI PI WECON có các seri PI3000 / PI3000 IOT/ PI8000
PI3000 : các dòng HMI cơ bản từ 3.5 inch , 4.3 inch, 7 inch và 10 inch.
I. PI3000 Series    (*) Giá chưa bao gồm VAT

Model

Specifications

Remark

SizeResolutionCOMEthernetCAN bus
PI3035ie3.5"320x2402 in 1×NoCOM1: RS232, RS485/422
PI3043ie4.3"480x2722 in 1×NoCOM1: RS232, RS485/422
PI3043ieS-N4.3"480x2722 in 1NoCOM1: RS232, RS485/422
COM2: RS232, RS485
PI3070ie7"800x4802 in 1×NoCPU: Cortex A35 1.25GHz - White Color COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3070ig-O7 "800x4803 in 1128M/128METNPI3070i-N + LAN Monitoring
PI3102ie10.2"1024*6002 in 1×NoCPU: Cortex A35 1.25GHz - White Color COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3070i7"800x4802 in 1×NoCPU Cortex A7 528MHz - White Color COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3070i-SL7"800x4802 in 1×NoNone Frame COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3070i-N-SL7"800x4802 in 1NoNone Frame COM1:RS422/RS485; COM1:RS232
PI3102i10.2"1024*6003 in 1NoCN1:RS422/RS485 CN2:RS232, CN3:RS485
PI3070N-CE7"800x4802 in 1NoCOM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI3102H-CE10.2"1024*6002 in 1NoCOM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI3070i-A7"800x4805 in 2YesCOM1: RS232,RS422/RS485
COM2: RS232,RS485
COM3: RS485
PI3102i-A10.2"1024*6005 in 2YesCOM1: RS232,RS422/RS485
COM2: RS232,RS485
COM3: RS485
 
HMI WECON dòng IOT hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa qua điện thoại, máy tính, hỗ trợ dowload chương trình từ xa cho PLC và HMI 
 

III. PI3000ig ( IoT HMI - New Series)

      
ModelSizeResolutionCOMRAM/FlashOPTWEB SCADA
PI3070ig7"800x4803 in 1128M/128METNWeb monitoring + APP
PI3070ig(WIFI)7 "800x4803 in 1128M/128MWIFIWeb monitoring + APP
PI3070ig(4G)7 "800x4803 in 1128M/128MSIM 4GWeb monitoring + APP
PI3070ig-C7 "800x4803 in 1128M/128METNWEB SCADA : 100/20/50
PI3070ig-C(WIFI)7 "800x4803 in 1128M/128MWIFIWEB SCADA : 100/20/50
PI3070ig-C(4G)7 "800x4803 in 1128M/128MSIM 4GWEB SCADA : 100/20/50
       
       
ModelSizeResolutionCOMRAM/FlashOPTWEB SCADA
PI3102ig-O10.2"1024x6003 in 1128M/128METNLAN Monitoring
PI3102ig10.2"1024x6003 in 1128M/128METNWeb monitoring + APP
PI3102ig(WIFI)10.2"1024x6003 in 1128M/128MWIFIWeb monitoring + APP
PI3102ig(4G)10.2"1024x6003 in 1128M/128MSIM 4GWeb monitoring + APP
PI3102ig-C10.2"1024x6003 in 1128M/128METNWEB SCADA : 100/20/50
PI3102ig-C(WIFI)10.2"1024x6003 in 1128M/128MWIFIWEB SCADA : 100/20/50
PI3102ig-C(4G)10.2"1024x6003 in 1128M/128MSIM 4GWEB SCADA : 100/20/50
PI8150ig15"1920x10803 in 1512M/4GETNWeb monitoring + APP
PI8150ig(WIFI)15"1920x10803 in 1512M/4GWIFIWeb monitoring + APP
PI8150ig(4G)15"1920x10803 in 1512M/4GSIM 4GWeb monitoring + APP
PI8150ig(WG)15"1920x10803 in 1512M/4GWifi/4GWeb monitoring + APP
PI8150ig-C(WIFI)15"1920x10803 in 1512M/4GWIFIWEB SCADA : 300/200/100
PI8150ig-C(4G)15"1920x10803 in 1512M/4GSIM 4GWEB SCADA : 300/200/100
PI8150ig-C(WG)15"1920x10803 in 1512M/4GWifi/4GWEB SCADA : 300/200/100
PI8150ig-C15"1920x10803 in 1512M/4GETNWEB SCADA : 300/200/100

II. PI8000, PI9000 Series

      
ModelSizeResolutionCOMEthernetFUNCRemark
PI8070+7"800x4805 in 2NoCOM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI8070-R+7"800x4805 in 2RemoteCOM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI8102H+10.2"1024x6005 in 2NoCOM1:RS232/422/485
COM2: RS232/485
PI915015"1920x10802 in 1No15" advanced human machine interface
PI9150-R15"1920x10802 in 1Remote15" advanced human machine interface (built-in remote access); Email Function

Đang xem: HMI WECON

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng