KVCT-08 / KVCT-16
Bộ đo dòng điện có hỗ trợ truyền thông với  8 CT / 18CT dòng đo được từ 0-40A   
 

KVCT-08 Manual