PLC WECON (CÁC DÒNG PLC WECON)

PLC WECON (CÁC DÒNG PLC WECON)

PLC WECON có 3 dòng LX3V , LX5V, LX6V

1. Dòng PLC LX3V : đây là dòng cơ bản

- Tích hợp sẵn các cổng truyền thông : 1 cổng rs422 - 2 cổng rs485 ( có thể mở rộng đến 6 cổng rs485)
- Mở rộng đến : 16 module ( bao gồm các module đặc biệt)
-  Với các module đặc biệt, chỉ cần khai báo , không cần lập trình ( Khi khai báo module phần mềm sẽ tự động xuất hiện code cho người dùng) như module nhiệt, module cần, module analog, module phát xung tốc độ cao .....
- Hỗ trợ các chức năng đặc biệt  không cần lập trình : PID, E-cam, ngõ vào tốc độ cao, ngõ ra phát xung tốc độ cao  đến 200khz...
CÁC Mà PLC LX3V  WECON

No.

Model

Specifications
I /OOutputPWMModuleBD Board
1LX3V-0806MR-A18 | 6R0×1
2LX3V-0806MT-A28 | 6T2×1
3LX3V-0806MR-A28 | 6R0×1
4LX3V-1208MT-A212 | 8T2×1
5LX3V-1208MR-A212 | 8R0×1
6LX3V-1208MR2H-A12 | 8R/T2×1
7LX3V-1212MR-A12 | 12R01
8LX3V-1212MT-A12 | 12T21
9LX3V-1212MR2H-A12 | 12R/T21
10LX3V-1212MT4H-A12 | 12T41
11LX3V-1412MT-A14 | 12T21
12LX3V-1412MR-A14 | 12R01
13LX3V-1412MR2H-A14 | 12R/T21
14LX3V-1412MT4H-A14 | 12T41
15LX3V-1616MT-A16 | 16T22
16LX3V-1616MR-A16 | 16R02
17LX3V-1616MR2H-A16 | 16R/T22
18LX3V-1616MT4H-A16 | 16T42
19LX3V-1814MT-A18 | 14T22
20LX3V-2416MT-A24 | 16T22
21LX3V-2416MR-A24 | 16R02
22LX3V-2416MR2H-A24 | 16R/T22
23LX3V-2416MT4H-A24 | 16T42
24LX3V-2424MT-A24 | 24T22
25LX3V-2424MR-A24 | 24R02
26LX3V-2424MR2H-A24 | 24R/T22
27LX3V-2424MT4H-A24 | 24T42
28LX3V-3624MR-A36 | 24R02
29LX3V-3624MT-A36 | 24T22
30LX3V-3624MR2H-A36 | 24R/T22
31LX3V-3624MT4H-A36 | 24T42
 
2. Dòng lx5v/5s
Dòng PLC cao cấp tốc độ cao hỗ trợ các chức năng đặc biệt
- Ecam
- Egar 
- Phát xung 8 trục ( có thể mở rộng nếu dùng thêm module phát xung tốc độ cao)
- Hỗ trọ Gcode 
- Hỗ trợ modbus TCP/IP
- Hỗ trợ truyền thông PLC link 
- HỖ trợ các ứng dụng cắt bay ( Fly cut), đồng bộ tốc độ, hỗ trợ các hàm nội suy gcode cho CNC thực hiện lệnh đường thẳng, đường tròn, cung tròn, ovan ( oval) ....
- Hỗ trợ cổng Ethenet với dòng có đuôi AN 
 
CÁC DÒNG PLC LX5V/ 5S WECON

No.

Model

Specifications
I /OOutputPWMModuleBD Board

III. WECON PLC LX5V Series

      
1LX5V-1412MT-A14 | 12T41
2LX5V-1616MT-A16 | 16T82
3LX5V-2416MT-A24 | 16T82
4LX5V-2424MT-A24 | 24T82
5LX5V-3624MT-A36 | 24T82
6LX5V-1412MT-AN14 | 12T41
7LX5V-1616MT-AN16 | 16T82
8LX5V-2416MT-AN24 | 16T82
9LX5V-2424MT-AN24 | 24T82
10LX5V-3624MT-AN36 | 24T82
       
       

IV. WECON PLC LX5S Series

      

No.

Model

Specifications
I /OOutputPWMModuleBD Board
1LX5S-0806MT-A8 | 6T2×1
2LX5S-0806MR-A8 | 6R0×1
3LX5S-1208MT-A12 | 8T2×1
4LX5S-1208MR-A12 | 8R0×1
5LX5S-1208MR2H-A12 | 8R/T2×1
6LX5S-1412MT-A14 | 12T21
7LX5S-1412MR-A14 | 12R01
8LX5S-1412MR2H-A14 | 12R/T21
9LX5S-1616MT-A16 | 16T22
10LX5S-1616MR-A16 | 16R02
11LX5S-2416MT-A24 | 16T22
12LX5S-2416MR-A24 | 16R02
13LX5S-2424MT-A24 | 24T22
14LX5S-2424MR-A24 | 24R02
15LX5S-2424MR2H-A24 | 24R/T22
16LX5S-2424MT4H-A24 | 24T42
17LX5S-3624MT-A36 | 24T22
18LX5S-3624MR-A36 | 24R02
21LX5S-1412MR-AN14 | 12R01
22LX5S-1412MT-AN14 | 12T21
23LX5S-1616MR-AN16 | 16R02
24LX5S-1616MT-AN16 | 16T22
25LX5S-2416MR-AN24 | 16R02
26LX5S-2416MT-AN24 | 16T22
27LX5S-2424MR-AN24 | 24R02
28LX5S-2424MT-AN24 | 24T22
29LX5S-3624MR-AN36 | 24R02
30LX5S-3624MT-AN36 | 24T22
 
3. DÒNG PLC LX6V : Dòng PLC mạnh mẽ, tốc độ cao. hỗ trợ Ethecat điều khiển đến 128 trục servo, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài
 
CÁC DÒNG PLC LX6V  WECON

No.

Model

Specifications
I /OOutputEtherCAT Supported
1LX6V-0808MT-DB08 | 08T4*200KHz Pulse Output, 4*150Khz AB phase input, 16 EtherCat
2LX6V-0808MT-DD08 | 08T4*200KHz Pulse Output, 4*150Khz AB phase input, 64 EtherCat
3LX6V-0808MT-DE08 | 08T4*200KHz Pulse Output, 4*150Khz AB phase input, 128 EtherCat
 
4. MODULE MỞ RỘNG PLC LX3V - 5V/5S - 6V 
Hiện tại các module dòng lx3v vẫn có thể dùng cho dòng PLC LX5V/5S 
 
No.Model LX3VSpecifications
1LX3V-8EYT8 outputs, transistor type
2LX3V-8EYR8 outputs, relay type
3LX3V-8EX8 inputs
4LX3V-16EYT16 outputs, transistor type
5LX3V-16EYR16 outputs, relay type
6LX3V-16EX16 inputs
7LX3V-1WTv21 channel weighing module
8LX3V-1WT1 channels weighing module
9LX3V-2WT-L2 channel weight signal,18-bits
10LX3V-2WT-L2 channels weight module,18-bits
11LX3V-4TC4 channels analog thermocouple inputs
12LX3V-4LTC4 channels analog thermocouple inputs, with PID
13LX3V-4PTv24 channels RTD input
14LX3V-4DA4 channels analog signal output
15LX3V-4AD4 channels analog signal input
16LX3V-4PGB4 channels high-speed output (200KHz), support trapezoidal acceleration and deceleration. Support single-speed positioning.
17LX3V-4PGA4 channels high-speed output (2000KHz), support trapezoidal / S-type acceleration and deceleration, dual-speed positioning, interrupt single-speed positioning,variable speed operation.
18LX3V-8iTC8 Thermocouple Input
19LX3V-2PT2DAI-BD2 channels thermal resistance input,2 channels analog output(4-20mA)
20LX3V-2PT2DAV-BD2 channels thermal resistance input,2 channels analog output(-10v-10v)
21LX3V-2PT2ADV-BD2 channels thermal resistance input; 2 channels Analog ouput(-10v-10v)
22LX3V-2TC2DAI-BD2 channel thermo-couple input,2 channels analog output(4-20mA)
23LX3V-2ADI2DAI-BD2 channels analog input,2 channels analog output (current type)
No.Model LX3VSpecifications
24LX3V-2ADV2DAV-BD2 channels analog input,2 channels analog output (voltage type)
25LX3V-4ADI-BD4 channels current input
26LX3V-4ADV-BD4 channels voltage input
27LX3V-2RS485-BD2 RS485 communication board (with cover)
28LX3V-2PT-BD2-channel thermal resistance input BD module (with cover)
29LX3V-2PTS-BD2 channels thermal resistance input,
-190~600℃, Precision:0.025℃~0.05℃
30LX3V-2TC-BD2-way thermocouple input BD module (with cover)
31LX3V-2ADI-BD2-way current input type BD module (with cover)
32LX3V-2ADV-BD2-way voltage input type BD module (with cover)
33LX3V-2DAI-BD2-way current output BD module (with cover)
34LX3V-2DAV-BD2-way voltage output BD module (with cover)
35LX3VP-ETH-BDEthernet communication board (Only available with LX3VP PLC)
 

MODULE MỞ RỘNG PLC LX5V/5S 

No.Model LX5V (New)Specifications
1LX5V-8BX-BD8 Input
2LX5V-8BYT-BD8 outputs, transistor type
3LX5V-2RS485-BD2 RS485 communication board
4LX5V-ETH-BDEthernet communication board
5LX5V-2DAV-BD2-way voltage output BD module (with cover)
6LX5V-2DAI-BD2-way current output BD module (with cover)
7LX5V-2ADV-BD2-way voltage output BD module (with cover)
8LX5V-2ADI-BD2-way current output BD module (with cover)
9LX5V-2PT-BD2-channel thermal resistance input BD module (with cover)
10LX5V-2ADV2DAV-BD2 channels analog input,2 channels analog output (voltage type)
11LX5V-2PT2ADV-BD2 channels thermal resistance input; 2 channels Analog ouput(-10v-10v)
   
12LX5V-2PT2DAV-BD2 channels thermal resistance input,2 channels analog output(-10v-10v)
13LX5V-2PT2DAI-BD2 channels thermal resistance input,2 channels analog output(4-20mA)
14LX5V-2ADI2DAI-BD2 channels analog input,2 channels analog output (current type)
15LX5V-4ADI-BD4 channels current input
16LX5V-4ADV-BD4 channels voltage input
17LX5V-2TC-BD2-way thermocouple input BD module (with cover)
18LX5V-2PTS-BD2 channels thermal resistance input,
-190~600℃, Precision:0.025℃~0.05℃
19LX5V-2TC2DAI-BD2 channel thermo-couple input,2 channels analog output(4-20mA)

MODULE MỞ RỘNG PLC LX6V WECON 

No.Model LX6V (New)Specifications
1LX6V-8EX8 DI
2LX6V-16EX16 DI
3LX6V-8EYT8 DO Transistor
4LX6V-16EYT16 DO Transistor
5LX6V-0808EXYT8 DI + 8 DO Transistor
No.AccessorySpecifications
1Comm. Cable RS485Wecon PLC to HMI (DB9-R485 / 3 meters)
2Comm. Cable RS422Wecon HMI to PLC (DB9-RS422 / 3 meters)
3PI USB WIFIUSB WIFI for PI seriese HMI

Đang xem: PLC WECON (CÁC DÒNG PLC WECON)

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng