Phần mềm lập trình PLC WECON, HMI WECON, BIẾN TẦN WECON, SERVO WECON, V-BOX WECON, V-NET

 

Phần mềm lập trình PLC Wecon

►Phần mềm lập trình PLC LX3V "Wecon PLC Editor"

►Phần mềm lập trình PLC LX5V/5S "Wecon PLC Editor 2"

►Phần mềm lập trình PLC LX6V (Updating)

Phần mềm lập trình HMI WECON 

PI - PI STUDIO PHẦN MỀM LẬP TRÌNH HMI WECON PI

PHẦN MỀM LẬP TRÌNH HMI  LEVI WECON

►Phần mềm Monitor trong mạng nội bộ dành cho PI3000iG-O

►LEVI2PI Phần mềm convert chương trình HMI Levi sang HMI Pi 

►V-NET APP ANDROID for PI3000IG & PI8000IG

►V-NET APP IOS for PI3000IG & PI8000IG (Vào APP Store search "V-BOX")

WECON SMART APP ANDROID PI8070R & PI9150R

►WECON SMART APP IOS PI8070R & PI9150R (Vào APP Store search "WECON SMART")

Phần mềm V-box (V-net)

►Phần mềm lập trình V-box (V-Net PC)

►Phần mềm lập trình V-box (V-Net Client PC)

►V-Box OPC Tool 

►V-Box WVPN Tool 

►V-net APP (Adroid)

 ►V-net APP (IOS) - (Vào APP Store search "V-BOX")

Phần mềm cấu hình Servo Wecon (Wecon servo Configurator)

Wecon servo Configurator Tool

 
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng