KỸ THUẬT CÔNG NGHÊ

KHANG VIET - EASY IOT

KHANG VIET - EASY IOT

 Khang Việt - easyIOT Đây là dự án mà Khang Việt _ Wecon Bình Dương đang thực hiện với hơn 100 video có thời lượng 1-3 phút  sẽ giúp các bạn có thể thiết kế 1...

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO ĐỘNG CƠ 1 PHA

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO ĐỘNG CƠ 1 PHA

BIẾN TẦN 1 PHA 220 RA 1 PHA 220VSử dụng biến tần vào 1 pha 220v ra 1 pha 220v : Biến tần là thiết bị điều khiển tốc độ động cơ bằng cách điều...

ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 1 PHA 220V

ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 1 PHA 220V

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 1 PHA 220VCó nhiều phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ 1 pha 220V, dưới đây là một số phương pháp phổ biến:Sử dụng...

TỦ ĐIỀU KHIỂN NHÀ YẾN 4.0

TỦ ĐIỀU KHIỂN NHÀ YẾN 4.0

TỦ ĐIỀU KHIỂN NHÀ YẾN 4.0  TỦ ĐIỀU KHIỂN NHÀ YẾN 4.0 hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa nhà yến ở bất cứ nơi đâu nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh, đèn cú, điều...

PLC WECON LX5V dòng PLC đa năng mạnh mẽ

PLC WECON LX5V dòng PLC đa năng mạnh mẽ

PLC WECON LX5V/5S Dòng PLC đa năng- Hỗ trợ Gcode chạy nội suy đường thẳng, đường tròn, cung tròn, hình oval... hỗ trợ ứng dụng CNC đơn giản- Hỗ trợ Ecam hỗ trợ chức năng...

PLC WECON LX3V / LX5V/ LX5S / LX6V

PLC WECON LX3V / LX5V/ LX5S / LX6V

CÁC MÃ PLC WECON TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 1. LX3V seriesLX3V-0806M/1208M LX3V-1412MLX3V-1616/2416MLX3V-2424M/3624MLX3V-0806MR-A1(D1)LX3V-1412MR-A(D)LX3V-1616MR-A(D)LX3V-2424MR-A(D)LX3V-0806MT-A1(D1)LX3V-1412MT-A(D)LX3V-1616MT-A(D)LX3V-2424MT-A(D)LX3V-0806MR-A2(D2)LX3V-1412MT4H-A(D)LX3V-1616MT4H-A(D)LX3V-2424MT4H-A(D)LX3V-0806MT-A2(D2)LX3V-1412MR2H-A(D)LX3V-1616MR2H-A(D)LX3V-2424MR2H-A(D)LX3V-1208MR-A1(D1) LX3V-2416MR-A(D)LX3V-3624MR-A(D)LX3V-1208MT-A1(D1) LX3V-2416MT-A(D)LX3V-3624MT-A(D)LX3V-1208MR-A2(D2) LX3V-2416MT4H-A(D)LX3V-3624MT4H-A(D)LX3V-1208MT-A2(D2) LX3V-2416MR2H-A(D)LX3V-3624MR2H-A(D)LX3V-1208MR2H-A2(D2)   2. LX3VP seriesLX3VP-0806M/1208MLX3VP-1212M/1412M LX3VP-1616M/2416MLX3VP-2424M/3624MLX3VP-0806MR-A(D)LX3VP-1212MR-A(D)LX3VP-1616MT4H-A(D)LX3VP-2424MR-A(D)LX3VP-0806MT-A(D)LX3VP-1212MT-A(D)LX3VP-1616MR2H-A(D)LX3VP-2424MT-A(D)LX3VP-1208MR-A(D)LX3VP-1212MT4H-A(D)LX3VP-2416MR-A(D)LX3VP-2424MT4H-A(D)LX3VP-1208MT-A(D)LX3VP-1212MR2H-A(D)LX3VP-2416MT-A(D)LX3VP-2424MR2H-A(D) LX3VP-1412MR-A(D)LX3VP-2416MT4H-A(D)LX3VP-3624MR-A(D) LX3VP-1412MT-A(D)LX3VP-2416MR2H-A(D)LX3VP-3624MT-A(D) LX3VP-1412MT4H-A(D) LX3VP-3624MT4H-A(D) LX3VP-1412MR2H-A(D) LX3VP-3624MR2H-A(D)3. LX5V seriesLX5V-1412MTLX5V-1616MT/2416MTLX5V-2424MT/3624MTLX5V-1412MT-A(D)LX5V-1616MT-A(D)LX5V-2424MT-A(D)LX5V-1412MT-AN(DN)LX5V-1616MT-AN(DN)LX5V-2424MT-AN(DN) LX5V-2416MT-A(D)LX5V-3624MT-A(D) LX5V-2416MT-AN(DN)LX5V-3624MT-AN(DN)4. LX5S seriesLX5S-0806M/1208MLX5S-1412MLX5S-1616M/2416MLX5S-2424M/3624MLX5S-0806MR-A(D)LX5S-1412MR-A(D/AN/DN)LX5S-1616MR-A(D/AN/DN)LX5S-2424MR-A(D/AN/DN)LX5S-0806MT-A(D)LX5S-1412MT-A(D/AN/DN)LX5S-1616MT-A(D/AN/DN)LX5S-2424MT-A(D/AN/DN)LX5S-0806MR2H-A(D)LX5S-1412MR2H-A(D/AN/DN)LX5S-1616MT4H-A(D/AN/DN)LX5S-2424MT4H-A(D/AN/DN)LX5S-1208MR-A(D) LX5S-1616MR2H-A(D/AN/DN)LX5S-2424MR2H-A(D/AN/DN)LX5S-1208MT-A(D) LX5S-2416MR-A(D/AN/DN)LX5S-3624MR-A(D/AN/DN)LX5S-1208MR2H-A(D) LX5S-2416MT-A(D/AN/DN)LX5S-3624MT-A(D/AN/DN)  LX5S-2416MT4H-A(D/AN/DN)LX5S-3624MT4H-A(D/AN/DN)  LX5S-2416MR2H-A(D/AN/DN)LX5S-3624MR2H-A(D/AN/DN)5. LX6VLX6V-0808MT-DBLX6V-0808MT-DDLX6V-0808MT-DE 

SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU PLC WECON LX3V - LX5V - LX5S

SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU PLC WECON LX3V - LX5V - LX5S

   1 Basic differencesFunctions5V5S3VRunning ModeCyclic scan /InterruptPower supplyA:AC 220V;D:DC 24VOutput typeMT:TransistorMT:Transistor;MR:RelayMT:Transistor;MR:RelayI/O1212;1412;1616;2416;2424;3624;0806;1208;1212;1412;1616;2416;2424;3624;0806;1208;1212;1412;1616;2416;2424;3624;ProgrammingLadderExecute TimeBasic 0.01-0.03μsBasic 0.03-0.08μsBasic 0.06μs/Applied instruction:1-10usProgram Capacity512KB16kHigh Speed Pulse Output≤1412MT and smaller: 4*200KHz;≥1616MT and bigger:  8*200KHz。MT/MR2H: 2* 200KHz;MT4H: 4* 200KHz。MT/2H: 2*100KHZ, or 4H: 4*100, single: 200kHZHigh...

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng