Tất cả bài viết

Chương trình mẫu PLC Wecon PLC LX 5V

Chương trình mẫu PLC Wecon PLC LX 5V

1. Protocol  LX5V Modbus TCP communicationSetting of PLC as server/clientDownloadLX5V Modbus RTU communicationSetting of PLC as master/slaveDownload2. Instruction  LX5V  Indirect addressingProgramming for indirect addressingDownload LX5V Clock calculationRead, write and compare operations of PLC clockDownloadLX5V High-speed pulse outputSimple example of...

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng