SERVO WECON

SERVO WECON
SERVO WECON  có 3 dòng VD2 / VD2 F (chạy xung), dòng VD3E (chạy mạng)

SERVO WECON VD2 dòng tiêu chuẩn : 

 

Drive Model

Motor Model

Specifications
Rate torque
(N.m)
Rate Speed
(RPM)
KwBrake
I. VD2 Series Incremental
VD2-016SE1G-E083WD80M-10025S-E1B425001-
VD2-016SE1G-E083WD80M-10025S-E1C425001Yes
VD2-016SE1G-E092WD130M-10025S-E1C425001Yes
VD2-016SE1G-E101WD80M-11030S-E1B3,530001,1-
VD2-016SE1G-E101WD80M-11030S-E1C3,530001,1Yes
VD2-016SE1G-E122WD130M-15015S-E1B1015001,5-
VD2-016SE1G-E122WD130M-15015S-E1C1015001,5Yes
VD2-019SE1G-E132WD110M-18030S-E1B630001,8-
VD2-021SE1G-E151WD130M-20025S-E1B1015002-
VD2-021SE1G-E151WD130M-20025S-E1C7,725002Yes
VD2-019SE1G-E161WD130M-23015S-E1B1515002,3-
VD2-019SE1G-E161WD130M-23015S-E1C1515002,3-
II. VD2 series 17bit absolute value single-turn magnetic encoder servo products
VD2-010SA1GWD60M-02030S-A1F-L0,6430000.260
VD2-010SA1GWD60M-04030S-A1F1,2730000.460
VD2-010SA1GWD60M-04030S-A1F-L1,2730000.460
VD2-014SA1GWE80M-07320S-A1F2,3930000.7380
VD2-014SA1GWD80M-07530S-A1F2,3930000.7580
VD2-014SA1GWD80M-07530S-A1F-L2,3930000.7580
VD2-014SA1GWD80M-10030S-A1F3,1830001.080
VD2-016SA1GWE80M-11030S-A1F3,530001.180
VD2-016SA1GWE80M-10025S-A1F425001.080
VD2-016SA1GWE80M-12030S-A1F430001.280
VD2-016SA1GWE110M-12030S-A1F430001.2110
VD2-019SA1GWE110M-15030S-A1F530001.5110
VD2-019SA1GWE110M-18030S-A1F630001.8110
VD2-016SA1GWE130M-10025S-A1F425001.0130
VD2-016SA1GWE130M-13025S-A1F525001.3130
VD2-019SA1GWE130M-15025S-A1F625001.5130

Drive Model

Motor Model

Specifications
Rate torque
(N.m)
Rate Speed
(RPM)
KwFlange
VD2-021SA1GWE130M-20025S-A1F7,725002.0130
VD2-016SA1GWE130M-15015S-A1F1015001.5130
VD2-021SA1GWE130M-26025S-A1F1025002.6130
VD2-019SA1GWE130M-23015S-A1F1515002.3130
VD2-021SA1GWE130M-38025S-A1F1525003.8130
 

WECON SERVO VD2F : dòng rút gọn của VD2 chỉ có chức năng chạy  vị trí

 
III. VD2F series 17bit absolute value single-turn magnetic encoder servo products
VD2F-003SA1PWD40M-01030S-A1F0,31830000,140
VD2F-010SA1PWD60M-02030S-A1F0,6430000,260
VD2F-010SA1PWD60M-02030S-A1F-L0,6430000,260
VD2F-010SA1PWD60M-04030S-A1F1,2730000,460
VD2F-010SA1PWD60M-04030S-A1F-L1,2730000,460
VD2F-014SA1PWD80M-07530S-A1F2,3930000,7580
VD2F-014SA1PWD80M-07530S-A1F-L2,3930000,7580
VD2F-014SA1PWD80M-10030S-A1F3,183000180
VD2F-014SA1PWE80M-11030S-A1F3,530001,180
VD2F-014SA1PWE80M-10025S-A1F42500180
VD2F-014SA1PWE80M-12030S-A1F430001,280
VD2F-014SA1PWE110M-12030S-A1F430001,2110
VD2F-014SA1PWE110M-15030S-A1F530001,5110
VD2F-014SA1PWE130M-10025S-A1F425001130
VD2F-014SA1PWE130M-13025S-A1F525001,3130
VD2F-014SA1PWE130M-15025S-A1F625001,5130
 

WECON SERVO VD3E 

 
VD3E SERVO EtherCAT

Drive Model

Motor Model

Specifications
Rate torque
(N.m)
Rate Speed
(RPM)
KwBrake
VD3E-003SA1GWD40M-01030S-A1F0,3183000100W 
VD3E-010SA1GWD60M-02030S-A1F0,643000200W 
VD3E-010SA1GWD60M-04030S-A1F1,273000400W 
VD3E-014SA1GWD80M-07530S-A1F2,393000750W 
VD3E-014SA1GWD80M-10030S-A1F3,1830001kW 
VD3E-016SA1GWE80M-11030S-A1F3,530001.1kW 
VD3E-016SA1GWE80M-10025S-A1F425001kW 
VD3E-016SA1GWE80M-12030S-A1F430001.2kW 
VD3E-016SA1GWE110M-12030S-A1F430001.2kW 
VD3E-019SA1GWE110M-15030S-A1F530001.5kW 
VD3E-019SA1GWE110M-18030S-A1F630001.8kW 
VD3E-019SA1GWE130M-15025S-A1F625001.5kW 
VD3E-019SA1GWE130M-23015S-A1F1515002.3kW 
VD3E-021SA1GWE130M-20025S-A1F7,725002.0kW 
VD3E-021SA1GWE130M-26025S-A1F1025002.6kW 
VD3E-021SA1GWE130M-38025S-A1F1525003.8kW 

Đang xem: SERVO WECON

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng